Een fysiotherapeutische behandeling van een dier gebeurt nog altijd op verwijzing van een dierenarts. 
 
   Voor de dierenfysiotherapeut is het van belang zoveel mogelijk te weten over de gezondheid /
   aandoeningen van het dier. Tijdens een behandeling dient u als eigenaar van het dier aanwezig te zijn.
   Dit om vragen van de therapeut te beantwoorden en te assisteren bij het onderzoeken en behandelen
   van het dier. In vele gevallen zal u ook oefeningen voor thuis meekrijgen die u samen met het dier
   moet doen.
 
   Hoe gaat een dierenfysiotherapeut te werk?
 
 1.
2
. 3.


Er vindt een uitgebreid vraaggesprek plaats, waarbij alle aspecten van de huidige klacht van het bewegingsapparaat aan de orde komen, maar ook voorgaande problemen en de algemene gezondheid van het dier worden in kaart gebracht.
Na de anamnese wordt er een fysiotherapeutisch onderzoek gedaan. In dit onderzoek is het belangrijk om informatie te verkrijgen over het bewegingsapparaat van het dier. Het looppatroon, het (gaan) zitten en opstaan,
het (gaan) liggen en opstaan en de bewegingsuitslagen van
de gewrichten in de voor- en achterhand en wervelkolom worden   beoordeeld. Tevens zal er gevoeld worden naar spierspanning, zwelling en temperatuursverhoging van weefsel. Aanvullend worden er zonodig specifieke testen uitgevoerd. 
Na het onderzoek worden de behandeling en bevindingen besproken en wordt een behandelplan        opgesteld. Omdat dieren goed en snel reageren op fysiotherapie kan in de meeste gevallen volstaan worden met 4 tot 6 behandelingen.
  
   Aan het eind van de behandelingen wordt er een eindverslag naar de verwijzend dierenarts gestuurd.
   Klik hier voor voorbeelden.  Casus 1
                                                Casus 2
                                                Casus 3