In een gezond lichaam zijn alle onderdelen met elkaar in evenwicht en werken ze probleemloos.
Bij een tijdelijke of blijvende stoornis waarbij de oorzaak gelegen is in het bewegingsapparaat,
kan een fysiotherapeut uitkomst bieden. Fysiotherapie kan dan de stoornis geheel of gedeeltelijk verhelpen en herhaling voorkomen.
 
Bij dieren echter kijkt men nog vaak vreemd op. Ook dieren kunnen last hebben van spieren, gewrichten, etc.

 

 

 

 

 

 

 

Een gezond dier kan zich harmonieus bewegen, omdat alle onderdelen van het lichaam in evenwicht met elkaar zijn. Zodra er een kleine verstoring is in het bewegingsapparaat zijn de gevolgen voor het dier groot. Wellicht kan een dierfysiotherapeut uitkomst bieden. Ook wanneer er sprake is van een aandoening- zoals onder meer HD en slijtage- die zelf niet of nauwelijks door fysiotherapie be´nvloed kan worden, dan kunnen de gevolgen van de aandoening evenwel goed behandeld worden. Denk bijvoorbeeld aan pijnbestrijding of het zorgen dat de spieren soepel en zo sterk mogelijk blijven.
 

In de meeste gevallen, reageren dieren zelfs sneller en beter op een behandeling. Veelal zijn 4-6 behandelingen voldoende. Chronische aandoeningen reageren goed op onderhoudstherapie. Behandeling zal plaatsvinden in de vertrouwde omgeving van het dier. Dit houdt in dat ik uw dier bij u aan huis zal komen behandelen.
 
Ik ben aangesloten bij de N.V.F.D. De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren is de beroepsvereniging voor dierfysiotherapeuten. Voor meer info klik hier