Ik ben aangesloten bij de N.V.F.D. De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren is de beroepsvereniging voor dierfysiotherapeuten. Indien de dierfysiotherapeut aangesloten is bij de N.V.F.D. dan is deze verplicht bij- en nascholing te volgen om de ontwikkelingen op de voet te volgen. Sinds 1992 is wettelijk vastgelegd dat dieren behandeld mogen worden met fysiotherapie, alleen door fysiotherapeuten die de opleiding dierfysiotherapie hebben afgerond. Een van de doelen van de N.V.F.D. is dierfysiotherapie bekend maken bij eigenaren en dierenartsen. Een ander doel is het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek. Een laatste maar niet minder belangrijk doel is kennis en kwaliteit te vermeerderen d.m.v. bij- en nascholingen en het voeren van intercollegiaal overleg.

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren is een beroepsvereniging voor dierenfysiotherapeuten met ca.175 leden. De vereniging heeft internationaal gezien al heel wat werk verricht voor het beroep dierfysiotherapie. Sinds begin 1992 is wettelijk vastgelegd dat dieren behandeld mogen worden met fysiotherapie; alleen door fysiotherapeuten die de opleiding dierfysiotherapie hebben afgerond. In 1997 is ook de opleiding dierfysiotherapie door het ministerie van onderwijs en wetenschappen erkend.

www.nvfd.nl